Pål Wilter Skedsmo

Forskningsleder for hav og polare spørsmål
+47 99038286

E-post

pskedsmo@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mine forskningsinteresser er innen miljøpolitikk, sivilsamfunn, offentlig deltakelse, demokratisering og utviklingshjelp i postsosialistiske stater. Geografisk har jeg forsket mye på Armenia, Sør-Kaukasus, Russland og Polen. Jeg har gjennomført en rekke programevalueringer av norske og vestlige støttemekanismer i postsovjetiske stater, alt fra kulturutvekslingsprogrammer til utplassering av sikkerhetspersonell i konfliktsoner.  

Nye interesseområder er forvaltning av plantegenetiske ressurser i det postsovjetiske området og nye mobilitetsformer i byutvikling. 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn 

  • Doktorgrad i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2017 
  • Mastergrad i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2005 (sosialantropologi, idehistorie, Russland- og Østeuropastudier)  

 

Faglig bakgrunn

  • Seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt (siden 2017) 
  • Gjesteforsker, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo (August 2015 - mars 2016) 
  • Medlem av styret og rådet ved Fridtjof Nansens institutt (siden 2015)
  • Akademisk rådgiver ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo og internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (siden 2009)
  • Sensor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø og Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo (siden 2009). 
  • Direktør for Russland-programmet ved Fridtjof Nansens institutt (2008-2010) 
  • Doktorgradsstipendiat ved Fridtjof Nansens institutt (2006-2017)