Patrick Cullen

Seniorforsker
+1 6123870521

E-post

pcullen@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER
 • Internasjonale sikkerhetsstudier med vekt på ikke-statlige aktørers bruk av tvang i det internasjonale systemet.
 • Fremvoksende praksis i koordinert bruk av underterskel militær og ikke-militær tvang beskrevet som hybrid krigføring eller hybride trusler.
 • Jeg er for tiden prosjektleder for det internasjonale, flerårige N-SAFE-prosjektet. N-SAFE fokuserer på innovasjoner i NGOer sin direkte deltakelse i nasjonalt fiskerivern og bekjempelse av ulovlig fiske i partnerskap med stater globalt.
BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • PhD i Internasjonale relasjoner fra the London School of Economics and Political Science (2009)


Arbeidserfaring

 • Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt, Oslo (2021-nå)
 • Seniorforsker, Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo (2013-2021)
 • Prosjektleder, MCDC Counter-Hybrid Warfare Project (2015-2018)
 • Analytiker, Comparative Analytics, Eurasia Group, Washington DC (2011-2013)
 • Forsker, Institut Barcelona Estudis Internacionals, Barcelona (2009-2011)
   

RELATED RESEARCH AREA(S)