I introduksjonen til tidsskriftutgaven skriver Østhagen: 

Østhagen i blå skjorte i dypblå konferanseomgivelser

"Når regjeringen legger fram en ny stortingsmelding om nordområdene høsten 2020, er det nesten et tiår siden forrige melding ble presentert. Veldig mye har endret seg siden da, ikke minst i form av Kinas fremvekst, økt spenning mellom NATO og Russland, og en reaksjonær amerikansk president. 

Nordområdene og hele det sirkumpolare Arktis har blitt en arena for symbolpolitikk og militær øvelsesaktivitet, samtidig som de arktiske landene fortsetter å samarbeide om en rekke saker. Midt i dette står Norge. Denne introduksjonsartikkelen til fokusnummeret om Norge, nordområdene og utenrikspolitikk trekker de store linjene i utviklingen de seneste årene med hensyn på Norges posisjon og rolle. Den introduserer også de andre bidragene og peker på noen av de mest aktuelle funnene som vi bli diskutert."

I tillegg til bidrag fra både utenriksminister Ine Søreide, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og andre, bidrar FNI med tre artikler: 

Tidsskriftet er fritt tilgjengelig: Vol 78 Nr 4 (2020): Fokus: Norge, nordområdene og utenrikspolitikk | Internasjonal Politikk (tidsskriftet-ip.no)