Nyheter

 • Nytt prosjekt om bærekraftig havbruk starter opp

  Oppdrettsanlegget Brattholmen. Foto: MOWI region nord.

  Nylig hadde forskningsprosjektet LOCATION oppstartsseminar. Prosjektet skal kartlegge drivere og bremseklosser som påvirker hvilke steder havbruksnæringen får lov til å lage nye oppdrettsanlegg.  

 • Kunnskapsutveksling under besøk fra Kina

  Ms. Yao Yingliang, prosjektdirektør for Shanghai International Exhibition, takket for seg etter besøket på Polhøgda. Foto: FNI

  Det grønne skiftet var gjennomgangstema da FNI 23. oktober fikk besøk av en delegasjon fra Shanghai, med representanter fra myndigheter, næringsliv, organisasjoner og akademia.

FNI i media

FILTER

 • Person

 • Forskningsområde