Tema: Russisk olje og gass: institusjonell tilpasning eller motstand 

Stikkord: Russland, olje, gass, russisk offshore, ukonvensjonell olje, teknologi, samarbeid med utenlandske selskaper 

Den russiske olje- og gassindustrien står overfor flere kompliserte utfordringer: Nye funn er mindre enn før, utvinningsgraden synker, det er usikkerhet om kvaliteten på reservene som skal settes i produksjon. For å opprettholde statens inntekter fra sektoren må Russland både erstatte nåværende produserende felt og gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv. I mer enn ti år har arktisk offshore blitt utropt til den neste etappen i russisk oljeproduksjon. Men i samsvar med russisk offshore-policy siden 2008 er lisenser kun blitt tildelt de statsdominerte selskapene Rosneft og Gazprom som har lite offshore-erfaring, og utviklingen på sokkelen har gått langsomt. I den seneste tid har ukonvensjonell olje (f.eks. olje fra skifer) fått mye oppmerksomhet. De russiske ukonvensjonelle ressursene er imidlertid svært heterogene, og det kreves ny teknologi og en fleksibel organisering av industrien for å kunne utvinne dem. Både offshore og ukonvensjonell olje utgjør teknologisk ukjent land og behovet for innovasjon er enda større enn i de tradisjonelle feltene på land. I begge tilfeller er det behov for samarbeid med utenlandske selskaper. For gassens del utgjør endringer i eksportmarkedene en stor utfordring: nye kontraktprinsipper, fremveksten av konkurrerende gassprodusenter og politikk for å redusere avhengigheten av russisk gass. 

Dette prosjektet ser på hvordan Russlands olje- og gassektor svarer på utfordringene oppstrøms og nedstrøms. Vil institusjoner i petroleumssektoren tilpasse seg eller vil de kjempe mot endringer? Spørsmålet behandles gjennom fire arbeidspakker om institusjonelle endringer som omfatter ukonvensjonell olje, offshore petroleum i Arktis, forretningsklimaet for internasjonale selskaper samt gasseksporten. Prosjektet inkluderer en PhD om Gazproms respons på utfordringer på markedssiden såvel som produksjonssiden. 

Prosjektperiode: 2014-2019

FNI PROSJEKTLEDER

  • Seniorforsker
    +47 92696167

    E-post

    amoe@fni.no
    Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
  • Norges Forskningsråd (PETROSAM2-programmet)

BØKER

Vis mer

FORSKNINGSOMRÅDER