The Big Picture of Arctic Geopolitics: An actor-oriented analysis

FNI Report 1/2024. Lysaker, FNI, 2024, 22 p. 

Abstract

Russia’s invasion of Ukraine of Ukraine in 2022 has drastically altered the relationship with the West, and questions about what China’s “neutral” stance in the West-Russia axis and the USA-China rivalry means for the Arctic are raised. Additionally, other actors, such as the EU and India, are increasingly showing an interest in the region. The tension in the north is primarily attributed to spillover from global power struggles and events taking place outside the Arctic, yet still influencing the regional dynamics.

In this report, we aim to provide a concise overview of some of the key actors in Arctic geopolitics: Russia, the United States, China, the European Union, and India. First, we examine what has changed in the approach of these actors in the Arctic following Russia’s invasion of Ukraine in February 2022, exploring these changes in the context of geopolitics and security policy. We find that the actors’ approach to the Arctic seems to be influenced not only by the geopolitical shifts resulting from Russia’s aggression, but also by China’s increased global significance, which, in turn, has regional impact in the Arctic. Second, we briefly consider the implications of a changed geopolitical landscape for Norway, finding that the most significant implication is linked to Norway’s relationship with Russia, characterized by a more hostile and risk-prone neighboring country.

 

Sammendrag

Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har drastisk endret forholdet mellom Russland og Vesten. Samtidig stilles det spørsmål om hva Kinas «nøytrale» holdning i Russland-Vesten-aksen, samt rivaliseringen mellom USA og Kina, betyr for Arktis. I tillegg viser andre aktører, som EU og India, økende interesse for regionen. Spenningen i nord stammer i hovedsak fra over­spill fra globale maktkamper og hendelser utenfor Arktis, men som likevel påvirker den regionale dynamikken.

I denne rapporten har vi som mål å gi en oversikt over noen av de sentrale aktørene i arktisk geopolitikk, Rus­sland, USA, Kina, EU og India. Først ser vi på hva som har endret seg i tilnærmingen til disse aktørene i Arktis etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, og utforsker disse endringene i lys av geopolitikk og sikkerhetspolitikk. Vi finner at aktørenes tilnærming i Arktis synes å bli påvirket ikke bare av et geopolitisk skifte som følge av Russlands aggresjon, men også av Kinas økte globale betydning, som igjen har regional innvirkning i Arktis. Til slutt vurderer vi kort hvilke konsekvenser det endrede geopolitiske landskapet har for Norge, og finner at den mest betydelige implikasjonen er knyttet til Norges forhold til Russland, som er preget av et mer fiendtlig og risiko­villig naboland.

Documents

FNI AUTHORS

 • Senior Researcher
  +47 47330349

  Email

  aosthagen@fni.no
  Show Email
 • Junior Researcher
  +47 90707040

  Email

  inwinther@fni.no
  Show Email
 • PhD Research Fellow
  +47 92518517

  Email

  elamazhapov@fni.no
  Show Email
 • Research Professor
  +47 92696167

  Email

  amoe@fni.no
  Show Email
 • Research Professor
  +47 99242512

  Email

  gheggelund@fni.no
  Show Email
 • Senior Researcher
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  Email

  araspotnik@fni.no
  Show Email
 • Researcher
  +47 93419569 / 47476821

  Email

  istensdal@fni.no
  Show Email

RELATED FNI PROJECT(S)

Project name
Status

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni