Olav Schram Stokke

Seniorforsker
+47 47478351

E-post

osstokke@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mine forskningsinteresser er internasjonale relasjoner med særlig vekt på institusjonell analyse, ressurs- og miljøforvaltning, og regionalt samarbeid i polare strøk. Nå forsker jeg på forhold mellom klimaendringer og internasjonal fiskeriforvaltning, havpolitiske spørsmål i nordområdene, og samspillet mellom globale og regionale prosesser i forvaltningen av marine ressurser. 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn 

  • Dr. philos., Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010) 
  • Cand. polit. (MA, 1987) og Cand.mag. (BA, 1984), Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, med støttefag i historie og økonomi


Arbeidserfaring

  • Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013 - d.d.)
  • Seniorforsker, Fridtjof Nansen Institutt ( 2009 - d.d., bistilling siden 2013)
  • Forskningsleder, Fridtjof Nansen Institutt (1997 - 2003)
  • Prosjektmedarbeider, Senter for grunnforskning, Vitenskapsakademiet (1999 - 2000)
  • Leder av Polarprgrammet, Fridtjof Nansen Institutt (1992 - 1997)
  • Prosjektmedarbeider, Int’l Institute of Applied Systems Analysis, Østerrike (1995)
  • Forsker, Fridtjof Nansen Institutt (1987 - 1992)
  • Førsteamanuensis, Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø (1987)

BOOKS

Vis mer

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer