Gustav Opsahl

Juniorforsker
+47 46481387

E-post

gopsahl@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mine primære forskingsinteresser har i så langt vært knyttet til internasjonal klimaregulering og styring. Min bachelor og masteroppgave undersøkte henholdsvis Parisavtalen og EU-Taksonomiens reguleringsteoretiske muligheter og utfordringer. Jeg vil fremover jobbe på ulike prosjekter ved FNI knyttet til energi, klima og miljøpolitikk.
 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Bachelorgrad, Internasjonale studier, Høgskolen i Innlandet (2016-2019)
  • Mastergrad, Samfunnsanalyse, Universitetet i Sør-Øst Norge, (2020-2023)