Hvordan ble du klar over muligheten til å søke masterstipend ved FNI?

Jeg hadde hørt fra flere som hadde skrevet master ved FNI tidligere at det var et veldig bra og hyggelig sted å skrive oppgave. Jeg kjente også litt til arbeidet til noen av forskerne på instituttet, og hadde et godt inntrykk av det faglige miljøet. Jeg ville skrive om klima- og energipolitikk, og sånn sett var FNI et veldig bra sted å være.

Hva skrev du oppgave om?

Jeg skrev om politikk og støttesystemer for å fremme fornybar energi i land med sterke interesser i fossil energi og stor grad av carbon lock-in.

Hvordan opplevde du tiden på FNI?

Jeg hadde det kjempefint! Jeg ble tatt veldig godt imot og ble inkludert både i det faglige og sosiale miljøet fra dag én. Jeg trivdes veldig godt på FNI og i de flotte omgivelsene på Polhøgda. Å kunne gå ned til fjorden for et lunsjbad på sommeren var også veldig luksus, smiler Rognstad. 

Var det noe spesielt du fikk mulighet til her, som du kanskje ikke hadde gjort om du ikke hadde fått FNI-stipend?

Som masterstudent kan man fort føle seg litt alene med oppgaven sin, og det er ikke alltid like lett å gå og banke på døra hos forelesere man knapt kjenner på universitetet. På FNI har det vært åpen dør hos alle, og det var flere som tok seg tid til å diskutere, lese gjennom og komme med innspill til arbeidet mitt. Det var veldig lærerikt og verdifullt. Jeg hadde også en utrolig flink faglig kontaktperson som var en god støtte gjennom hele prosessen.

Etter at jeg var ferdig med masteroppgaven var jeg så heldig å få muligheten til å jobbe videre på FNI som forsker på et forskningsprosjekt om vindkraftutbygging i Norge. En mulighet jeg nok ikke hadde fått dersom jeg ikke hadde skrevet masteroppgaven på FNI. På prosjektet var jeg med og gjorde intervjuer og skrev forskningsartikler sammen med erfarne forskere. Jeg lærte utrolig mye på kort tid, og fikk en verdifull erfaring og innsikt i hvordan det er å jobbe med forskning.

Hvilke muligheter har FNI-jobben gitt deg videre?

Det å ha erfaring fra forskningsverdenen, og å kunne vise til den metodiske og analytiske kompetansen som man får gjennom å jobbe med forskning, har vært en stor fordel. Jeg har mye bruk for disse erfaringene i den jobben jeg nå har.

Hva jobber du med nå?

Jeg er konsulent i Deloitte og jobber med evalueringer, forvaltningsrevisjon og andre prosjekter rettet mot offentlig sektor.

Hvilke råd eller anbefalinger vil du gi til andre studenter som vurderer å søke?

Først og fremst: søk! Man får veldig mye mer ut av arbeidet med en masteroppgave hvis man kan skrive den på et sted som FNI. Vis at du har et engasjement for temaene som forskerne på FNI jobber med, og hvordan studiet ditt og masterprosjektet kan være relevant for dem. Om du får plass, så ta del i både det faglige og sosiale miljøet på Polhøgda. Det vil gjøre masterprosessen både lettere og mer motiverende. Og husk å be om en guidet tur til Nansens originale kontor i tårnet!  

Slik søker du

Her kan du lese mer om FNIs stipendordning og hvordan du søker.

Merk deg også søknadsfristene, som er 20. mai og 20. november. Lurer du på noe, ta kontakt med administrasjonsleder Claes Lykke Ragner.