En rettferdig energiomstilling


Arrangører: Forskningssenteret Include, Universitetet i Oslo, Fridtjof Nansens Institutt, CICERO Senter for klimaforskning

Tid: Mandag 15/8 2022 18:00 - 19:00
Sted: No9 CC Café

Norge har som mål å bli et nullutslippssamfunn, og energi er et knapt gode som bør fordeles rettferdig. Hva betyr omstillingen i praksis, og hva vet vi om fenomenet energifattigdom i Norge?

FNI-forsker: Tor Håkon Jackson Inderberg: Hva er energifattigdom, hvem rammes, og hvordan påvirkes Norges evne til omstilling av energifattigdom?

Arrangementet streames her: En rettferdig energiomstilling - YouTube

Den krevende energiomstilling: hva er samfunnsvitenskapens langsiktige rolle?


Arrangør: Universitet i Agder, NMBU, FNI, Universitet i Oslo - INCLUDE, Empowered Futures

Tid: Tirsdag 16/8 2022 08:15 - 09:30
Sted: UiA-teltet

Energi er avgjørende i omstillingen til lavutslippssamfunnet, men skaper også dilemmaer og kontroverser når utbyggingen av energi påvirker andre natur- og samfunnsverdier og interesser.  Forskning og kunnskapsutvikling ses som en nøkkel for å bidra til å forstå og løse disse «store utfordringer» i energiomstillingen.

FNI-forsker: Tor Håkon Jackson Inderberg

 

Geopolitiske spenninger i nord


Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt og Nordområdepartnerskapet

Tid: Tirsdag 16/8 2022 09:00 - 10:00
Sted: Lavvo på på toppen av Glassheisen

Verdens stormakter ser mot nordområdene. Russland ruster opp og satser nordover både økonomisk og strategisk. NATO og USA engasjerer seg i økende grad mot Nord-Norge og i Barentshavet. Kina ser mot Arktis og investerer i den nordlige sjørute. Krigen i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis, og forsterket de geopolitiske spenningene. I denne programposten har vi har vi med oss utenriksminister Anniken Huitfeldt, Forsvarssjefen og Ine Eriksen Søreide, i tillegg til UiT-rektoren. Hva betyr de geopolitiske spenningene for Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk i nord?

FNI-forskere: Andreas Østhagen og Svein Vigeland Rottem

Arrangementet streames. 
 

Er lokale energiløsninger veien til klimaomstilling?


Arrangør: Cicero Senter for Klimaforskning

Tid: Tirsdag 16/8 2022 10:30 - 11:30
Sted: Den lille andunge

Hvis vi skal nå klimamålene våre må vi se en energiomstilling i årene framover. Den må være effektiv, men samtidig rettferdig. Den må også ta hensyn til sosial inkludering.

Hvordan kan lokale energiløsninger bidra til å løse noen av flokene ved omstillingen? Forskningsprosjektene COME RES, Include og Flexeffect har sett på hvilke muligheter og barrierer som finnes. Forskerne Karina Standal (CICERO) og Tor Håkon Inderberg (FNI) gir oss innsikt på feltet. Otovo, Enova og Obos er invitert til samtalen.

FNI-forsker: Tor Håkon Jackson Inderberg

Arrangementet streames.
 

Ubehagelige samtaler: Hva kan vi lære av Kina? 


Arrangør: Universitetet i Oslo

Tid: Tirsdag 16/8 2022 10:30 - 11:30
Sted: No9 CC Café

For mange er Kina først og fremst et autoritært regime som fyrer med stadig mer kull, bryter menneskerettighetene og jakter global innflytelse. Samtidig har 850 millioner kinesere kommet seg ut av fattigdom, landet er verdensledende på sol- og vindkraft og har bidratt til utvikling i det globale Sør. Hva har vi å lære og hva har vi frykte? Og hvor går Kina videre? 

FNI-forsker: Gørild Heggelund
 

Shipping i Arktis – hva skjer og hvorfor?


Arrangører: Fridtjof Nansens Institutt og Gard

Tid: Onsdag 17/8 2022 9:00 -10:00
Sted: No9 CC Café

Mange forventer økt skipstrafikk i Arktis. Det satses på LNG og oljeprosjekter, cruise- og ekspedisjonsturisme – og klimaforandringene kan gjøre «snarveien» om Arktis stadig mer seilbar. Hva vil skje videre? Hva er risikoen knyttet til økende skipsfart i Arktis – og hva betyr utviklingen for Norge? FNI-forsker: Arild Moe
Arrangementet streames her: Shipping i Arktis


Kina i Arktis


Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt

Tid: Onsdag 17/8 2022 10:30 - 11:30
Sted: No9 CC Café

Kina vil bli en arktisk stormakt. Hvilke geopolitiske visjoner har Kina? Hvorfor ønsker de en fast plass i Arktisk råd? I nordområdene står Norge i en skvis mellom stormaktene USA, Russland og Kina.  Hva betyr dette for Norge?

FNI-forskere: Gørild Heggelund og Andreas Østhagen
Arrangementet streames her: Kina i Arktis

Kan kraftmarkedet elektrifisere Norge?


Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt

Tid: Onsdag 17/8 2022 12:00 - 13:30
Sted: No9 CC Café

Mange politiske partier har nå foreslått makspris på strøm. EU-presidenten har sagt at markedet ikke fungerer. Hva innebærer dette i praksis? Her forklarer vi kraftmarkedets grunnprinsipper og situasjonen i dag med klimakrise og krig i Europa.

Norge trenger i nær framtid mye, ny strømproduksjon når det norske samfunnet skal elektrifiseres. Elektrifisering er en sentral strategi når vi skal avkarbonisere energibruken vår. Samtidig er det markedet som setter prisene i dagens kraftsystem. Kan man til og med se for seg at markedet alene kan sørge for nok ny strømproduksjon?
 
Her undersøker og diskuterer vi om markedet kan sørge for elektrifiseringen av Norge. Må vi gjøre noen fundamentale endringer for å få en slik mekanisme til å fungere? Hva kan konsekvensene av dette bli? Eller holder det å lappe på det kraftsystemet vi har i dag, kanskje med noen nye styringsverktøy eller subsidier? Hva skal til for å nå målene våre?

Vi har invitert NVE-direktør Kjetil Lund, Norsk Industri, Zero og WWF til diskusjon. 

FNI-forskere: Tor Håkon Jackson Inderberg og Marie Byskov Lindberg
Arrangementet streames her: Kan kraftmarkedet elektrifisere Norge?