Norge har lovfestet at utslippene i 2050 skal være redusert med 90–95 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Hovedformålet til Klimautvalget 2050 var å gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

FNI har levert flere rapporter på oppdrag fra Klimautvalget 2050. 

– FNI viser seg her som en viktig leverandør av samfunnsnyttig forskning av høy relevans for forvaltningen og andre brukere av kunnskapen, sier Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder for klima og energi ved FNI. 

Les hele rapporten på regjeringens nettsider: Klimautvalget-2050.pdf (regjeringen.no)

I utredningens litteraturliste fins en rekke bidrag fra FNI: 

Bjander, J. & Gulbrandsen, L. H. (2022). Inngår klima og arbeid med utslippsreduksjoner i styringen av direktoratene? Innholdsanalyse av tildelingsbrevene for 2022 (FNI-Rapport 5|2022). Fridtjof Nansens Institutt.

Farstad, F., Hermansen, E., Leiren, M. D., Wettestad, J., Gulbrandsen, L., Søgaard, G., Øistad, K., Fridstrøm, L., Knapskog, M. & Uteng, T. P. (2021). Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge (2021:07). CICERO, Fridtjof Nansens Institutt, NIBIO, TØI.

Fauchald, O. K. (2023a). Lovgivning om bruk og forvaltning av kyst- og havarealer (FNI-rapport 1/2023). Fridtjof Nansens Institutt.

Fauchald, O. K. (2023b). Norges omstilling til et lavutslippssamfunn i lys av internasjonale handelsavtaler (7/2023). Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Gulbrandsen, L. H. & Handberg, Ø. N. (Red.). (2023). Hvem har makt i norsk klimapolitikk? Fridtjof Nansens Institutt.