FAKTURAER TIL FNI

EHF
Til 944137238

E-post
I PDF-format til 944137238@autoinvoice.no  

Papir 
Fridtjof Nansens Institutt
Fridtjof Nansens vei 17
1366 Lysaker

Referanse: Hvis kjent, bes faktura merket med prosjektnavn eller navn på kontaktperson/prosjektleder.BETALINGER TIL FNI

FNIs bankkontonummer
62220506741

Bankinformasjon ved overføringer til FNI fra utlandet
Beneficiary's name: Fridtjof Nansen Institute
Beneficiary's address: Fridtjof Nansens vei 17, 1366 Lysaker, Norway
Bank account No.: 62220506741
Bank name: Nordea Bank Norge ASA
Bank address: P.O.Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO3462220506741

 

Spørsmål angående fakturering og betalinger kan rettes til FNIs regnskapsleder Anna Hemgren på +47 95938161 / ahemgren@fni.no