Polhøgda> Se bilder fra Polhøgda 

Fridtjof Nansen bodde her fra bygget sto ferdig i 1901 til han døde. Hans grav ligger i hagen foran huset.

Nansens arvinger ønsket ikke å beholde Polhøgda, men ville se eiendommen vedlikeholdt og i bruk. Deres ønske kommer til uttrykk i et gavebrev som ble presentert til Universitetet i Oslo i 1930:

"Det er vår forutsetning at denne eiendom bevares som et stedsevarende minne om Fridtjof Nansen, og at den danner rammen om de av hans efterlatenskaper som har offentlig interesse. Den skal dog ikke anvendes som noe museum, men søkes nyttiggjort på beste for det levende liv til bolig eller arbeidssted, helst i forbindelse med interesser som sto Nansens liv og virke nær."

Siden 1958 har Polhøgda huset den uavhengige forskningsstiftelsen Fridtjof Nansens Institutt, som fokuserer sin forskning på et tema som dominerte Nansens senere år: Hvordan løse globale og regionale problemer gjennom internasjonalt samarbeid?

Ettersom Polhøgda i dag er en arbeidsplass er huset ikke åpent for almennheten, men den store hagen, hvor bl.a. Nansens grav ligger, er alltid tilgjengelig.

> Ta en virtuell rundtur på Polhøgda

> Mer om Polhøgdas historie