FNIs STYRE

Ann Therese Lotherington, FNI chair Ann Therese Lotherington (Leder)  (2020-2023)
 Professor og prodekan for forskning ved Fakultetet for humaniora,       samfunnsvitskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet.

Nils Bøhmer Nils Bøhmer (Nestleder) (2020-2023)
 Sektordirektør, Norsk nukleær dekommisjonering.


Anne Louise Koefoed Anne Louise Koefoed (2020-2023)
 Hovedforsker ved DNV Strategic Research and Innovation, Climate   Change programme.

Bård Glad Pedersen Bård Glad Pedersen (2021-2024)
 Vice President EPI Commercial Development Countries, Equinor


Tor Håkon Jackson Inderberg Tor Håkon Jackson Inderberg (fra 2020)
 Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (styremedlem valgt av 
 de ansatte) 
 

 


FNIs RÅD

Christian Fredrik Michelet Christian Fredrik Michelet (Leder) (2021-2024)
 Advokat og partner, Schjødt advokatfirma
 

Kate Hansen Bundt (Nestleder), generalsekretær (2022-2025)
Sverre Diesen (2021-2024)
Anne Greve, professor (2020-2023)
Rasmus Hansson, stortingsrepresentant (2022-2025)
Anne Lene W. Hojem, byråd (2019-2023)
Kjetil Høyer, Master of Science (2022-2025)
Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør (2022-2025)
Ingvild Jakobsen, assisterende professor (2022-2025)
Frode Mellemvik, direktør (2021-2024)
Ole Arve Misund, direktør (2022-2025)
Øyvind Østerud, professor (2020-2023)
Helene Sjursen, seniorforsker (2022-2025)
Geir Ulfstein, professor (2022-2025)
Julie Wilhelmsen, seniorforsker (2022-2025)
Tor Håkon Jackson Inderberg, seniorforsker (rådsmedlem valgt av de ansatte) (fra 2020)