FNIs STYRE

Ann Therese Lotherington, FNI chair Ann Therese Lotherington (Leder)  (2020-2023)
 Professor og prodekan for forskning ved Fakultetet for humaniora,       samfunnsvitskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet

Nils Bøhmer Nils Bøhmer (Nestleder) (2020-2023)
 Sektordirektør, Norsk nukleær dekommisjonering


Kate Hansen Bundt Kate Hansen Bundt (2023-2026)
 Generalsekretær, Den norske Atlanterhavskomité.


Bård Glad Pedersen Bård Glad Pedersen (2021-2024)
 Vice President EPI Commercial Development Countries, Equinor


Svein Vigeland Rottem Svein Vigeland Rottem (fra 2023)
 Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (styremedlem valgt av 
 de ansatte)

FNIs RÅD

Christian Fredrik Michelet Christian Fredrik Michelet (Leder) (2021-2024)
 Advokat og partner, Schjødt advokatfirma
 

Kristin Ven Bruusgaard (2023-2026)
Sverre Diesen (2021-2024)
Anne Greve (2023-2026)
Rasmus Hansson (2022-2025)
Anne Lene W. Hojem (2023-2027)
Kjetil Høyer (2022-2025)
Torbjørn Røe Isaksen (2022-2025)
Ingvild Jakobsen (2022-2025)
Anne Louise Koefoed (2023-2026)
Frode Mellemvik (2021-2024)
Ole Arve Misund (2022-2025)
Marianne Ryghaug (2023-2026)
Thina Saltvedt (2023-2026)
Helene Sjursen (2022-2025)
Geir Ulfstein (2022-2025)
Julie Wilhelmsen (2022-2025)
Øyvind Østerud (2023-2026)
Svein Vigeland Rottem, seniorforsker (rådsmedlem valgt av de ansatte) (fra 2023)