Tema: Hvordan kan fiskeoppdrett bli miljøvennlig?  

Stikkord: Fiskeoppdrett, havbruk, akvakultur, bærekraft, miljøproblemer, innovasjon, økonomiske modeller

Norge ønsker å være verdens ledende oppdrettsnasjon med vekt på forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. For å sikre bærekraftig og konkurransedyktig vekst må næringen evne å løse miljøutfordringene gjennom kontinuerlig innovasjon. I dette prosjektet ser vi på hvordan ulike virkemidler og forvaltningssystemer påvirker bærekraft og innovasjon i oppdrettsnæringen i Norge.

Vi starter med å analysere det nasjonale og internasjonale rettslige rammeverket for havbruksnæringen i Norge. Hvordan påvirker denne blandingen av virkemidler miljøinnovasjon i næringen? Så ser vi nærmere på hvilke strategier for miljøinnovasjon næringen selv velger; idet de forholder seg til en kompleksitet av direkte lovpålegg, markedsbaserte virkemidler og frivillige ordninger (sertifisering). I denne delen av prosjektet utvikler vi økonomiske modeller for å analysere hvordan selskapenes strategier påvirkes av disse ulike elementene. Endelig ser vi på potensialet for synergieffekter i valget mellom ulike målsettinger og virkemidler i oppdrettsnæringen. Denne kunnskapen blir gjort tilgjengelig for brukerne slik at forvaltningssystemet mer effektivt kan bidra til å stimulere miljøvennlig teknologi og vekst i oppdrettsnæringen. Prosjektperiode: 2015-2021

 

FNI PROSJEKTLEDER

 • Seniorforsker
  +47 97690518

  E-post

  krosendal@fni.no
  Vis E-post

FNI-DELTAKERE

 • Seniorforsker
  +45 27245917

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47477405

  E-post

  okfauchald@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
PARTNERE
PROSJEKTMIDLER
 • Norges Forskningsråd (HAVBRUK-programmet)