Regine Andersen

Forskningsleder for miljø og biologisk mangfold
+47 95118037

E-post

randersen@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mine forskningsinteresser er innen internasjonal og nasjonal styring av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Jeg jobber mye med å undersøke samspillet mellom multilaterale miljø- og økonomiske avtaler knyttet til styring av avlingsgenetiske ressurser og hvordan dette påvirker politiske prioriteringer og handling på nasjonalt nivå.  

Effektene av regional og nasjonal plantesortsfrisetting og frømarkedsføringslovgivning på den innenlandske forvaltningen av avlingsgenetiske ressurser er sentrale i disse analysene. 

Implementeringen av den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er kjernen i min forskningsinteresse. I denne sammenhengen fokuserer jeg spesielt på implementeringen av traktatens bestemmelser om bøndenes rettigheter.  

Mens de fleste av mine studier handler om utviklingsland, har jeg også jobbet mye med situasjonen i Europa og Norge.  

Nå forsker jeg på frøbanker og andre samfunnsinitiativer for forvaltning av avlingsgenetiske ressurser og plattformer for frø- og matsikkerhet, levekår og utvikling.  

Et annet interessefelt er evalueringsmetoder i utviklingssamarbeid. Jeg har erfaring med feltstudier i Etiopia, Malawi, Uganda, Tanzania, Nepal, India, Filippinene og Peru. 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn 

 • Dr. Polit., Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap, 2007. 
 • Diplom Politologin (tilsvarer Cand. Polit.), Freie Universität Berlin, 1991 (statsvitenskap). 

Faglig bakgrunn 

 • Forskningsdirektør, miljø og biologisk mangfold, Fridtjof Nansens Institutt (mai 2020–) 
 • Forskningsprofessor, tidligere seniorforsker og forsker ved Fridtjof Nansens Institutt siden 1995 (med pause 2013–2017), engasjert i forskning, prosjektutvikling og ledelse, presentasjoner og annen formidling, organisering av møter og seminarer, moderering / tilrettelegging av møter og internasjonale konsultasjonsprosesser og konsulentfirmaer (hovedsakelig evalueringer). 
 • Daglig leder, Oikos - Organic Norway (januar 2013 - mai 2017) 
 • Medlem av Ad Hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights under the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (2018-). 
 • Medlem av Ad Hoc Technical Committee for bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk under styrende organ i den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk (2016–). 
 • Medlem av Norsk genetisk ressursutvalg for planter (2011-2013). 
 • Medlem av komiteen for bærekraft av genetisk modifiserte organismer, organisert av Norsk bioteknologiråd og Direktoratet for naturforvaltning (2010–2011). 
 • Medlem av den norske delegasjonen til alle sesjoner i styringsorganet for den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk (2004–). 
 • Medlem av den rådgivende komiteen for Utenriksdepartementet om resultater i utviklingspolitikken, og av dens arbeidsutvalg (2001–03). 
 • Styreleder i Regnskogfondet (2006–2012), nestleder (2001–2006) og medlem (2000–2002 og 2012–2016). 

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer