Dette får du ved FNI:

 • egen kontorplass og fri bruk av instituttets kontorfasiliteter.
 • tilordning av faglig kontaktperson.
 • full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap.
 • et skattefritt stipend (for tiden NOK 4500 pr. måned).

Merk at FNI ikke tilbyr hjelp til formulering av tema for masteroppgaven eller formell veiledning.

Les også: Helga hadde master-stipend ved FNI. - En unik mulighet

 

Hva kreves av deg?

FNI forventer at studenten

 • er opptatt på masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt veileder ved sin moderinstitusjon.
 • har gode eksamensresultater.
 • bruker kontorplassen på FNI som sin daglige arbeidsplass og blir en del av instituttets faglige miljø.
 • tillater at den godkjente masteroppgaven (om ønskelig) publiseres også som FNI-rapport.

Ordningen er begrenset oppad til 12 måneder. Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder. Statsvitenskap og rettsvitenskap er de dominerende disiplinene ved FNI, men vi er også interessert i kandidater fra andre, relevante fag.


Slik søker du

For å komme i betraktning kreves kortfattet søknad, på norsk eller engelsk, med følgende vedlegg:

 • Kort prosjektskisse (maksimalt 5 sider)
 • CV
 • Oversikt over fagsammensetning og karakterer

Vennligst også oppgi forventet oppstart for oppgaveskrivingen, samt innleveringsfrist.

Søknad sendes  FNIs administrasjonsleder Claes Lykke Ragner innen følgende søknadsfrister:

 • 20. januar
 • 20. mai
 • 20. november

I søknadsbehandlingen vil følgende momenter tillegges størst vekt:

 • Prosjektskissens faglige kvalitet
 • Oppgavens relevans i forhold til FNIs egen forskning (tema og fagdisiplin)
 • Søkerens faglige styrke og bakgrunn (vurdert utfra karakterer, fagsammensetning og CV)

Alle søkere vil bli kontaktet innen 10 dager etter søknadsfrist.