Dette kan vi tilby

Som masterstudent med stipend fra Fridtjof Nansens Institutt, får du

  • egen kontorplass ved instituttet
  • fri tilgang til instituttets fasiliteter (bibliotek, treningsrom m.m.)
  • en faglig kontaktperson
  • deltakelse i instituttets faglige og sosiale felleskap
  • et skattefritt månedlig stipend (for tiden NOK 6000 pr. måned).

Les om hvordan Tarjei og Serafima har det på FNI: Slik er det å være masterstipendiat ved FNI

Merk at FNI ikke kan tilby hjelp til formulering av oppgave-tema eller formell veiledning.

Hva kreves av deg?

FNI forventer at studenten har gode eksamensresultater, er tatt opp på et masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt en veileder ved sin moderinstitusjon. Vi forventer også at studenten vil bruke kontorplassen ved FNI som sin daglige arbeidsplass, at hun/han tar del i instituttets faglige og sosiale miljø, og at den godkjente masteroppgaven (eventuelt) kan publiseres som en FNI-rapport.

Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder. Ordningen er begrenset oppad til maksimalt 12 måneder. Statsvitenskap og rettsvitenskap er de dominerende disiplinene ved FNI, men vi er også interessert i kandidater fra andre relevante fag.

Slik søker du

FNI opererer med to årlige søknadsfrister for masterstipend-ordningen:

  • 20. mai
  • 20. november

Søknad (på norsk eller engelsk) kan sendes på epost til FNIs administrasjonsleder Claes Lykke Ragner. Legg ved følgende vedlegg: En kort prosjektskisse (maksimalt 5 sider), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer. Vennligst oppgi også forventet oppstart for oppgaveskrivingen, samt innleveringsfrist.

I søknadsvurderingen vil det bli lagt vekt på prosjektskissens faglige kvalitet, oppgavens relevans i forhold til instituttets egen forskning (tema og fagdisiplin), samt søkerens faglige styrke og bakgrunn (vurdert utfra karakterer, fagsammensetning og CV). Alle søkere vil bli kontaktet innen 10 dager etter søknadsfrist.

Photo: Library