Forskere

Klima og energi

 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk, klimapolitikk, energipolitikk, vindkraft, kvotehandel, miljømerking og sertifisering, miljøstandarder, naturforvaltning, internasjonal skogpolitikk, internasjonalt samarbeid

 • Seniorforsker
  +47 67111900

  E-post

  cbanet@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energirett; Miljørett; EU-rett; EØS-rett; Naturressursrett; Konkurranserett (statsstøtte); Fornybar energi

 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energimarkedspolitikk; Institusjonell økonomi; Politisk økonomi; Industriell organisering; Strategisk styring og forvaltning; innovasjonssystemer; politisk analyse av energi, miljø, industri og markedskonkurranse.  

   

 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energipolitikk; Klimapolitikk; Kraftsystemet; Omstilling av energisystemer; Elektrifisering; Vindkraft; Konsesjonssystemer; New Zealands klimapolitikk; Klimatilpasning; Karbonfangst og -lagring. 

 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Energimarked; Regulering av strømmarkeder; EU, ACER, Norge; EØS-avtalen; Offentlig politikk og forvaltning; EU-integrasjon; EU-byråer; EUs klimakvotesystem; Kvotehandel

 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energi- endring og omstilling; Hydrogen; Fornybar energi; Naturressurser; Energisikkerhet og effektivitet; Forretningsstrategi; Politisk økonomi; Innovasjon; Klima- og energipolitikk; Miljøregulering; Bærekraftig havbruk og sjømat
   

 • PhD-stipendiat
  +47 97487413

  E-post

  ehmatthiasen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Bærekraftig forbruk; Energipraksiser; Effekttariffer

 • Juniorforsker
  +47 46481387

  E-post

  gopsahl@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal klimaregulering og styring; Energi, klima og miljøpolitikk

 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonalt miljøsamarbeid og europeisk klima/energipolitikk: EU-institusjoner, land, industrisektorer og EUs rolle i Parisavtalen.

 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Earth system governance; Internasjonal og nasjonal miljøpolitikk; Klima- og energipolitikk; Miljøetikk (klima- og energirettferdighet); Sosial nettverksanalyse
   

 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal politisk økonomi; Vitenskap, teknologi og miljøpolitikk; Industriutvikling og bedrifters politiske rolle; Klimapolitikk; Akvakultur-politikk

 • Seniorforsker
  +47 41277416

  E-post

  jwettestad@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Europeisk klima og energipolitikk; Kvotehandelssystemer globalt, regionalt og nasjonalt; Norsk klima og energipolitikk

 • Masterstudent
  +47 98110368

  E-post

  abpedersen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  “Grønne-mot-grønne”-konflikter; Vindkraftutbygging; Norsk klima- og miljøpolitikk; Demokratisk innovasjon