Forskere

Klima og energi

 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk, klimapolitikk; Energipolitikk; Vindkraft; Kvotehandel; Miljømerking og sertifisering; Miljøstandarder; Naturforvaltning; Internasjonal skogpolitikk; Internasjonalt samarbeid

 • Seniorforsker
  +47 67111900
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energirett; Miljørett; EU-rett; EØS-rett; Naturressursrett; Konkurranserett (statsstøtte); Fornybar energi

 • Seniorforsker
  +47 48074508
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energimarkedspolitikk; Institusjonell økonomi; Politisk økonomi; Industriell organisering; Strategisk styring og forvaltning; innovasjonssystemer; politisk analyse av energi, miljø, industri og markedskonkurranse.  

   

 • Seniorforsker
  +47 92016644
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energipolitikk; Klimapolitikk; Kraftsystemet; Omstilling av energisystemer; Elektrifisering; Vindkraft; Konsesjonssystemer; New Zealands klimapolitikk; Klimatilpasning; Karbonfangst og -lagring. 

 • Seniorforsker
  +47 48052768
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klima- og energipolitikk; Energimarked; Regulering av strømmarkeder; EU, ACER, Norge; EØS-avtalen; Offentlig politikk og forvaltning; EU-integrasjon; EU-byråer; EUs klimakvotesystem; Kvotehandel

 • Forsker
  +47 99716657
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energi- endring og omstilling; Hydrogen; Fornybar energi; Naturressurser; Energisikkerhet og effektivitet; Forretningsstrategi; Politisk økonomi; Innovasjon; Klima- og energipolitikk; Miljøregulering; Bærekraftig havbruk og sjømat
   

 • Juniorforsker
  +47 46481387
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal klimaregulering og styring; Energi, klima og miljøpolitikk

 • Seniorforsker
  +47 46221706
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Energirett ; EU/EØS-rett; Nettverkskoder og retningslinjer; Regulering av elektrisitetsmarked; Energiunionen; Utenlandskabler; ACER; Klima- og energipolitikk; Utvikling og drift av overføringsnettverk; Konkurranserett 

 • Seniorforsker
  +47 97168296
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonalt miljøsamarbeid og europeisk klima/energipolitikk: EU-institusjoner, land, industrisektorer og EUs rolle i Parisavtalen.

 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Earth system governance; Internasjonal og nasjonal miljøpolitikk; Klima- og energipolitikk; Miljøetikk (klima- og energirettferdighet); Sosial nettverksanalyse
   

 • Seniorforsker
  +47 92290372
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal politisk økonomi; Vitenskap, teknologi og miljøpolitikk; Industriutvikling og bedrifters politiske rolle; Klimapolitikk; Akvakultur-politikk

 • Seniorforsker
  +47 41277416
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Europeisk klima og energipolitikk; Kvotehandelssystemer globalt, regionalt og nasjonalt; Norsk klima og energipolitikk