Masterstudenter

 • Masterstudent
  +47 41296606
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Klimapolitikk; Energipolitikk; EU og EØS; Europeiserings- og implementeringslitteratur; Samfunnsvitenskapelig metode

 • Masterstudent
  +39 3423430515
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Geopolitikk i den arktiske region; Stormaktenes geopolitikk; Politisk geografi; Politisk teori og IR; Transatlantiske forbindelser

 • Masterstudent
  +47 47671402
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Marin bioprospektering og genetiske ressurser; Politisk økologi; Ressursgrenser; Miljøfilosofi

 • Masterstudent
  +47 45241746
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Marin ressursforvaltning; Norsk-russisk fiskerisamarbeid; Fiskeri i Barentshavet; Miljøstyring; Arktisk geopolitikk