Ledelse

 • Direktør
  +47 67111900

  E-post

  ibneumann@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sosialteori; Historiske og pre-historiske politiske systemer; Diplomati; Kollektive identiteter; Russisk og norsk utenrikspolitikk

 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk, klimapolitikk, energipolitikk, vindkraft, kvotehandel, miljømerking og sertifisering, miljøstandarder, naturforvaltning, internasjonal skogpolitikk, internasjonalt samarbeid

 • Forskningsleder for miljø og biologisk mangfold
  +47 95118037

  E-post

  randersen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Biologisk mangfold, matsikkerhet, rettferdig fordeling og utvikling; Plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk; Bønders rettigheter; Internasjonale miljøavtaler; Frøbanker som plattform for forvaltning av biologisk mangfold, matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og utvikling. 

 • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
  +47 99038286

  E-post

  pskedsmo@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Århuskonvensjonen og miljøpolitikk i postsovjetisk Kaukasus; Sivilsamfunn, demokratisering og utviklingshjelp i postsovjetisk Kaukasus; Norsk-russisk samarbeid og relasjoner; Nagorno-Karabakh, aserbajdsjansk-armenske forhold

 • Administrasjonsleder
  +47 41045326

  E-post

  clragner@fni.no
  Vis E-post
  ARBEIDSOPPGAVER::

  Overordnet ansvar for administrasjon og økonomi. Sekretær for FNIs styre og råd.