Forskere

Biodiversitet og naturressurser

 • Forskningsleder for miljø og biologisk mangfold
  +47 95118037
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Biologisk mangfold, matsikkerhet, rettferdig fordeling og utvikling; Plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk; Bønders rettigheter; Internasjonale miljøavtaler; Frøbanker som plattform for forvaltning av biologisk mangfold, matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og utvikling. 

 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonale regimer og organisasjoner; Klima- og hvalfangstregimer; FN-organer; Institusjonell design og ledelse; Vitenskapspolitiske forhold; Global helsestyring

 • Seniorforsker
  +47 47477405
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal, komparativ og norsk miljørett; Biodiversitet; Internasjonal handelsrett (WTO); Internasjonal investeringsrett; Generell folkerett; Europarett (EU og EØS); Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 99242512
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinas energi- og klimapolitikk (inkl. fornybar energi og EVs); Kinas miljøpolitikk; Kinas interesser og engasjement i Arktis; Kinesisk; Kina i global klima- og miljøstyring; Kinas karbonmarked
   

 • Seniorforsker
  +47 47476508
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal miljø- og naturressurspolitikk og -lov; Politikk og juss knyttet til beskyttelse av det marine miljøet; Arktisk miljøstyring; Synergier i miljøstyring.

 • Seniorforsker
  +47 97690518
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Biologisk mangfold; Global miljø- og helsepolitikk; Kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser; Fordeling ved bruk av genressurser; Bioprospektering; Akvatiske genressurser; Akvakulturregulering; Naturforvaltningens effekt på utbygging av fornybar energi

 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Kinesisk miljø-, klima-, og energisikkerhetspolitikk; Asiatisk arktisk politikk; Sosiale og politiske konsekvenser av miljøforringelse i Kina.

 • Forsker
  +47 97303118
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Forvaltning av biologisk mangfold og plantegenetiske ressurser for mat og landbruk; Matsikkerhet, bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse; Bønders rettigheter; Frøsikkerhet i sårbare sammenhenger; Landbruk og klimatilpasning