Ole Kristian Fauchald

Seniorforsker
+47 47477405

E-post

okfauchald@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mine forskningsinteresser er internasjonal, nasjonal og regional miljørett og -politikk, med særlig vekt på biologisk mangfold, økosystembasert forvaltning og miljøkonsekvensvurdering. Forskningen min dekker også internasjonal handelsrett (WTO), internasjonal investeringsrett, folkerett generelt og EU-lovgivningen og menneskerettighetene. 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Forskningsprofessor (deltid) Fridtjof Nansens institutt (fra 2010)
  • Professor/førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet (siden 2002)
  • Dr. juris 1997 for avhandling med temaet “Environmental taxes and trade discrimination”


Arbeidserfaring 

  • Koordinator ved PluriCourts senter for fremragende forskning om internasjonale domstolers legitimitet (2013-2023) 
  • Gjesteprofessor ved United Nations University for Peace, Costa Rica (2018-19)
  • Gjesteforsker ved Peking University (2006-07)
  • Rådgiver til Miljøverndepartementet (1997-2001)
     

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer