FORSKNINGSINTERESSER
  • Kinesisk miljø- og klimapolitikk.
  • Sosiale og politiske konsekvenser av forurensning/miljøforringelse i Kina.
  • Kinesisk energisikkerhetspolitikk.
  • Asiatiske interesser i Arktis.
  • Generell kinesisk politikk.
     
BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Master i Kinastudier, Universitetet i Oslo (2010)
  • Kinesiske språkstudier, Fudan Universitet, Shanghai (2009)
  • Bachelor i Asiastudier, (statsvitenskap), Universitetet i Oslo (2007)