Gørild Merethe Heggelund

Seniorforsker
+47 99242512

E-post

gheggelund@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mine viktigste forskningsinteresser er Kinas miljø-, energi- og klimapolitikk, med fokus på politikkutforming og politikkimplementering, roller, byråkrati og institusjoner. De seneste årene har jeg også forsket på Kinas engasjement, politikk og interesser i Arktis.

Nåværende forskning dekker Kinas energi- og klimapolitikk, med spesielt fokus på fornybar energi (sol og vind) og elektriske kjøretøyer (EVS); Kinas karbonmarked; Kinas rolle i klima- og miljøstyring som i UNFCCC, Minamata-konvensjonen om kvikksølv og konvensjonen om biologisk mangfold (CBD).

Pågående forskning handler om Covid-19-pandemiens innvirkning på klimaendringspolitikken, miljøpolitikk og naturforvaltning, og hvordan pandemien har påvirket forholdet til Afrika. Jeg har også deltatt i internasjonale evalueringsprosjekter i energisektoren i Kina. 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Dr. Artium., Institutt for Kulturstudier og orientalske språk, Universitet i Oslo, (2002) & FNI
  • Master i kinesisk (Cand. Philol), Universitetet i Oslo, (kinesiske studier, kultur, språk, politikk, miljø) (1992)
  • Peking University, Diploma (1987-89)
  • Beijing Language Institute, Diploma (1985-86)


Arbeidserfaring 

  • Seniorforsker (forsker 1), FNI (2019- d.d.)
  • Seniorforsker og rep. i Kina for FNI (2014-2017)
  • Senior klimarådgiver med ansvar for klimaenheten ved FNs Utviklingsprograms (UNDP) landkontor i Kina (2009-14)
  • Forsker & PhD-kandidat/seniorforsker (1997-2009), FNI 
  • Juniorekspert i UNDP Kina med ansvar for energi- og miljøspørsmål (1995-97)
  • Juniorekspert UNIFEM, Kina (FNs Kvinnekonferanse i Beijing (1994-95).

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer