Christian Prip

Seniorforsker
+45 27245917

E-post

cprip@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Jeg er seniorforsker med juridisk bakgrunn. Mitt kjerneområde er internasjonal miljøstyring og jus med spesiell vekt på biologisk mangfold, beskyttelse av det marine miljøet og rett til hav og Arktis. Jeg har 20 års erfaring som hovedforhandler i internasjonale miljøforhandlinger for hjemlandet mitt, Danmark, og for EU under danske EU-presidentskap. Fra 2005 til 2007 var jeg formann for underorganet for teknisk, teknologisk og vitenskapelig rådgivning (SBSTTA) under konvensjonen om biologisk mangfold (CBD).

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Master i jus, København Universitet (1983).

   

Arbeidserfaring

 • Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (siden 2022)
 • Senior politisk analytiker , Fridtjof Nansens Institutt (2013-2022)
 • Forsker tilknyttet K.G. Jebsen Senter for havrett, Universitetet i Tromsø, Norge (2016 – 2020).
 • Selvstendig næringsdrivende konsulent (2013)
 • Senior internasjonal rådgiver, Miljødepartementet, Danmark (1993 – 2013, med midlertidige oppgaver innimellom).
 • Forsker, United Nations University, Institute of Advanced Studies, Yokohama, Japan (2008 – 2010).
 • Førsteamanuensis i internasjonal miljørett, Universitetet i København, Danmark. (2006 – 2008).
 • Nestleder i sekretariatet, Danish State Railways, Danmark (1991 – 1992).
 • Seksjonsleder, Miljødepartementet, Danmark (1983 – 1991).

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer