Forskere

Hav og polar

 • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
  +47 99038286
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Århuskonvensjonen og miljøpolitikk i postsovjetisk Kaukasus; Sivilsamfunn, demokratisering og utviklingshjelp i postsovjetisk Kaukasus; Norsk-russisk samarbeid og relasjoner; Nagorno-Karabakh, aserbajdsjansk-armenske forhold

 • Seniorforsker
  +1 6123870521
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sikkerhetsstudier og sikkerhetsstyring; Hybrid krigføring/trusler/gråsone-konflikt; Maritim sikkerhet og ikke-statlige aktører; Privat sikkerhet; Geopolitikk

 • Seniorforsker
  +47 99796020
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal fiskeriforvaltning; Norge og Russland i Barentshavet; Svalbards juridiske og politiske status; Russisk identitet
   

 • PhD-stipendiat
  +47 47620029
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Marin ressursforvaltning; Gruvedrift på havbunnen; Havrett; Arktisk råd og kunnskapsoverføring

 • Seniorforsker
  +47 90123004
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Internasjonale institusjoner; Legitimitet; Havrett og -politikk i polarområdene; Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 90033829 / 67111900
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk klimapolitikk; Trender innen russiske klimagassutslipp; Russisk energipolitikk; Internasjonale klimaforhandlinger  

 • PhD-stipendiat
  +47 92518517
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Miljø-, klima- og energisikkerhetspolitikk; Arktisk sikkerhet; Kinas arktispolitikk; Russisk sikkerhetspolitikk

 • Seniorforsker
  +47 92696167
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk olje og gassindustri; Russisk klimapolitikk; Politikk i Arktis; Norsk nordområdepolitikk; Svalbard; Barentshavet; arktisk skipsfart
   

 • Seniorforsker
  +47 47330349
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk og utenrikspolitikk; Norsk utenrikspolitikk; Maritime grenser og konflikter; Maritim ressursforvaltning; Utenrikspolitisk beslutningstaking og IR

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737
  FORSKNINGSINTERESSER:

  EUs Arktis-politikk; EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk; (arktisk) geopolitikk, blå økonomi, fiskeri og akvakultur; internasjonal havrett. 

 • Seniorforsker
  +47 90021931
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk sikkerhet; Arktis governance; Forholdet mellom vitenskap og politikk; Arktisk råd

 • Seniorforsker
  +47 47478351
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk; Internasjonale organisasjoner; Institusjoners effektivitet og samspill; Handel og miljø; Internasjonal havpolitikk; Fiskeriforvaltning; Klima- og energispørsmål; Nordområdepolitikk; Antarktispolitikk; Geopolitikk

 • Seniorforsker
  +47 47478477
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Maritime grenser; Havnivåstigning; Anthropocene; Adriaterhavet (havrett og politikk); Antarktistraktaten.