Forskere

Hav og polar

 • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
  +47 99038286

  E-post

  pskedsmo@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Århuskonvensjonen og miljøpolitikk i postsovjetisk Kaukasus; Sivilsamfunn, demokratisering og utviklingshjelp i postsovjetisk Kaukasus; Norsk-russisk samarbeid og relasjoner; Nagorno-Karabakh, aserbajdsjansk-armenske forhold

 • Forsker
  +47 97892081

  E-post

  sandreeva@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Samspillet mellom vitenskap og politikk; Arktisk Råd; Russisk klimaforskning

   

 • Seniorforsker
  +1 6123870521

  E-post

  pcullen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Sikkerhetsstudier og sikkerhetsstyring; Hybrid krigføring/trusler/gråsone-konflikt; Maritim sikkerhet og ikke-statlige aktører; Privat sikkerhet; Geopolitikk

 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal fiskeriforvaltning; Norge og Russland i Barentshavet; Svalbards juridiske og politiske status; Russisk identitet
   

 • PhD-stipendiat
  +47 47620029

  E-post

  ishvinden@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Marin ressursforvaltning; Gruvedrift på havbunnen; Havrett; Arktisk råd og kunnskapsoverføring

 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Internasjonale institusjoner; Legitimitet; Havrett og -politikk i polarområdene; Menneskerettigheter

 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Fiskeri i Barentshavet; Russisk fiskeriforvaltning 

 • Seniorforsker
  +358 50 530 1665

  E-post

  akorppoo@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk klimapolitikk; Trender innen russiske klimagassutslipp; Russisk energipolitikk; Internasjonale klimaforhandlinger  

 • PhD-stipendiat
  +47 92518517

  E-post

  elamazhapov@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Miljø-, klima- og energisikkerhetspolitikk; Arktisk sikkerhet; Kinas arktispolitikk; Russisk sikkerhetspolitikk

 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Russisk olje og gassindustri; Russisk klimapolitikk; Politikk i Arktis; Norsk nordområdepolitikk; Svalbard; Barentshavet; arktisk skipsfart
   

 • Seniorforsker
  +47 97581824

  E-post

  fnilssen@nord.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Internasjonal handel og markedsføring; Sjømat-/mathandel og markedstilgang; Økonomisk atferd og sosialpsykologi; Institusjonsteori og organisasjonsatferd.

 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  EUs Arktis-politikk; EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk; (arktisk) geopolitikk, blå økonomi, fiskeri og akvakultur; internasjonal havrett. 

 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk sikkerhet; Arktis governance; Forholdet mellom vitenskap og politikk; Arktisk råd

 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Global miljøpolitikk; Internasjonale organisasjoner; Institusjoners effektivitet og samspill; Handel og miljø; Internasjonal havpolitikk; Fiskeriforvaltning; Klima- og energispørsmål; Nordområdepolitikk; Antarktispolitikk; Geopolitikk

 • Seniorforsker
  +47 47478477

  E-post

  dvidas@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Folkerett; Havrett; Maritime grenser; Havnivåstigning; Anthropocene; Adriaterhavet (havrett og politikk); Antarktistraktaten.

 • Juniorforsker
  +47 90707040

  E-post

  inwinther@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk; Internasjonale og regionale organisasjoner

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktisk geopolitikk og utenrikspolitikk; Norsk utenrikspolitikk; Maritime grenser og konflikter; Maritim ressursforvaltning; Utenrikspolitisk beslutningstaking og IR

 • Masterstudent
  +47 92948630

  E-post

  rtlong@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Svalbard (Spitsbergen); Arktisk geopolitikk; Miljøpolitikk; Stedets historie

 • Masterstudent
  +47 47480680

  E-post

  eesanne@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Arktispolitikk; Norsk Svalbardpolitikk; Internasjonal marin ressursforvaltning; Norsk utenrikspolitikk.

 • Masterstudent
  +47 47131700

  E-post

  ozhang@fni.no
  Vis E-post
  FORSKNINGSINTERESSER:

  Geopolitikk; Energi- og klimapolitikk; Økonomiske aktiviteter i Arktis, med særlig fokus på Kina og India, og deres implikasjoner for Norge.