Serafima Andreeva

Forsker
+47 97892081

E-post

sandreeva@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Serafima Andreeva er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Hun interesserer seg for prosessene som finner sted i fremveksten og oversettelsen av vitenskapelig kunnskap. Hennes faglige bakgrunn kommer fra sosiologien, og hennes forskningsinteresser dreier seg om samspillet mellom vitenskap og politikk i relasjon til klima og miljørelaterte problemstillinger, russisk klimaforskning, og Arktisk Råd.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Mastergrad i sosiologi fra NTNU (2020-2022). Masteroppgave:
    "The Growth and Harvesting of Russian Climate Science: A qualitative study of Russian climate scientists’practices and experiences with implementation of Arctic research."
  • Bachelorgrad i sosiologi fra NTNU. (2017-2020) Bacheloroppgave: "Samfunnsforskning i Gretas tid - En kvalitativ studie av samfunnsviterens bidrag til tverrfaglig klimaforskning."

 

Arbeidserfaring

  • Juniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (fra 2022)
  • Redaksjonsmedlem i Sosiologen.no (fra 2022)
  • Vitenskapelig assistent på prosjektet “Comprehensive mapping of macro-societal orientations of organizations”, NTNU (2021-2022)
  • Studentassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU (2020-2021)
  • Prosjektpartner og nøkkelperson for Sosiologisk Poliklinikk (2019-2021)

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer