FORSKNINGSINTERESSER

Svein Vigeland Rottem er seniorforsker ved Fridtjof Nansen institutt. Hans forskning omhandler sikkerhetspolitikk i Arktis, reguleringer av Arktis og Arktisk råd. Rottem’s PhD (Statsvitenskap) omhandlet det norske forsvarets møte med en ny virkelighet etter den kalde krigen, med fokus blant annet på sikkerhetspolitikk i nord. I de seneste år har han rettet blikket mer mot nord og forsket på reguleringer i Arktis, maritim sikkerhet, forholdet mellom politikk og vitenskap og Arktisk råd. Han har publisert en lang rekke fagfellevurderte artikler, bøker og rapporter om disse temaene. Han har også lang erfaring i forskningsformidling.

BAKGRUNN & ERFARING

 

  • Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (2007-d.d.)
  • Førsteamanuensis II, Bjørknes Høyskole (2020- d.d.) 
  • Undervisning, introduksjon til internasjonale relasjoner, innføringskurs, Tromsø, høst 2002, 2003, 2004 og 2005
  • Undervisning, Endrede sikkerhetskonsepter, Nordområdene, Norsk forsvar, klimaendringer, fordypningsemne (2003-2015) 
  • Ekstern og intern sensor, Internasjonal politikk, Oslo, Trondheim og Tromsø
  • Veiledning, bachelor- og masternivå, Tromsø og Oslo
  • Kursutvikler, Internasjonale relasjoner, sikkerhetspolitikk og arktisk styring, bachelor- og masternivå, Tromsø (UiT), Bardufoss (UiT), Oslo (Bjørknes Høyskole)
  • Konferansearrangør, miljøpolitikk, folkerett, sikkerhetspolitikk, Arktisk råd

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer