Geir Hønneland

Seniorforsker
+47 99796020

E-post

ghonneland@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Mitt arbeidsfelt er havpolitikk og havrett, med særlig fokus på internasjonal fiskeriforvaltning, inkludert håndhevelse og etterlevelse. Geografisk har jeg særlig jobbet med forholdet mellom Norge og andre land i Barentshavet, inkludert på Svalbard. Jeg har også arbeidet med russisk politikk og identitet samt med internasjonal politikk i Arktis.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Master of Laws (LL.M.), UiT – Norges arktiske universitet, 2020 (havrett)
 • Full professorkompetanse, 2004.
 • Dr. polit, Universitetet i Oslo, 2000 (statsvitenskap).
 • Cand. polit, Universitetet i Tromsø, 1993 (political science)
 • Cand. mag., Universitetet i Oslo, 1990 (statsvitenskap, russisk og polsk spark, øststatskunnskap)
 • Forsvarets russiskkurs, 1987


Arbeidserfaring 

 • Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2022 - d.d.)
 • Generalsekretær, Den norske Helsingforskomité (2021- 2022) 
 • Senior prosjektleder for Russland og Nord-Europa, Lloyd’s Register (2019-2020)
 • Direktør, Fridtjof Nansens Institutt (2015-2019)
 • Assisterende direktør, Fridtjof Nansens Institutt (2014-2015)
 • Forskningsleder, Fridtjof Nansens Institutt (2006-2014)
 • Leder av Russlands- og polarprogrammene, Fridtjof Nansens Institutt (2000-2005)
 • Forsker og dr.gradsstudent, Fridtjof Nansens Institutt (1996-2000)
 • Forsker, Norut samfunnsforskning (1994-1995)
 • Tolk og fiskerioffiser, Kystvakten (1988-1993)
 • Div. bistillinger som professor II ved norske universiteter og gjesteforskeropphold i utlandet

BOOKS

Vis mer

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer