Øystein Jensen

Seniorforsker
+47 90123004

E-post

ojensen@fni.no
Vis E-post
FORSKNINGSINTERESSER

Øystein Jensen forsker innenfor folkeretten, og er særlig opptatt av havretten og internasjonal institusjonsrett. Geografisk har han fokus på polarregionene, spesielt Norges maritime områder. For tiden forsker han også på domstolers rolle og havrettsdomstolen, etablering av maritime grenser, ekspertregimers rolle i folkeretten og Svalbardtraktaten.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Forsker 1 (full professorkompetanse) 
  • Ph.D., Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Cand. jur., Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo


Arbeidserfaring 

  • Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge (2020- d.d.)
  • Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge (2019-2020)
  • Forskningsassistent, forsker og seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2004- d.d.)

BOOKS

Vis mer

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer