Termoelektrisk kraftverk i Kina. Foto: Den asiatiske utviklingsbanken.
  • Kinesisk klimapolitikk 
  • Kinesisk energipolitikk 
  • Kinesisk Arktis-politikk 
  • Kinesisk miljøforvaltning og -rett 
  • Kinesisk dambygging, bosetting, og vannforvaltning 
     

Kinas raske økonomiske vekst har løftet millioner av kinesere ut av fattigdom. Men rask vekst skaper også miljøproblemer på nasjonalt, regionalt og globalt nivå, og enorme klimagassutslipp.  

I vår Kina-forskning er vi opptatt av landets utfordringer og politikk knyttet til miljø, klima og energi. 

Kinas økende politiske og økonomiske styrke har gjort landet til en nøkkelaktør i å løse disse utfordringene, og Kina har i stadig større grad tatt lederskap i internasjonale samtaler og prosesser.  

FNI analyserer Kinas klima-, miljø- og energipolitikk med mål om å forstå hvordan miljørelatert forvaltning og beslutningstaking fungerer. Vi studerer rollen Kina spiller i internasjonalt samarbeid om klima, miljø og energi.  

Vi jobber også med Kinas arktiske politikk. 

FORSKERE

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer