Europeisk energi- og miljøpolitikk. Norsk vindkraft anlegg. Foto: Jarle Aasland
  • EUs klimapolitikk  
  • Europeisk energi- og miljøpolitikk 
  • Europeisk utvikling av fornybar energi og betydning for Norge 
  • Europeisk CO2-kvotehandel og karbontoll 
  • Europeisk politikk og regulering av energimarkeder og energiteknologi 
  • Energiselskapers miljøstrategier 
  • Staters samarbeid om forurensning på tvers av landegrenser, marine spørsmål og biologisk mangfold 
     

FNI forsker på miljø- og energipolitikk i Europa og i EU. Vi forsker på politikkutvikling og -iverksetting, fornybar energi i forholdet mellom EU, europeiske stater og Norge, i organisasjoner og selskaper. Vi er opptatt av å forstå EUs klimapolitikk, EUs kvotehandelssystem og politikk knyttet til energieffektivitet. Andre viktige felter er forurensing på tvers av landegrenser, og marine spørsmål.  

I vår energiforskning er vi opptatt av regulering av det europeiske kraftmarkedet, og hvordan energisektoren svarer på reguleringer. Energiselskapers miljø- og samfunnsansvar (CSR) er del av dette.  

FORSKERE

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer