Ikoner for europeisk miljøpolitikk: Europa-kart med euro-stjernene, rykende fabrikkpipe, en grønn eng og monstermaster i solnedgang

FNI forsker på miljø- og energipolitikk i Europa og i EU. Vi forsker på politikkutvikling og -iverksetting, fornybar energi i forholdet mellom EU, europeiske stater og Norge, i organisasjoner og selskaper. Vi er opptatt av å forstå EUs klimapolitikk, EUs kvotehandelssystem og politikk knyttet til energieffektivitet. Andre viktige felter er forurensing på tvers av landegrenser, og marine spørsmål.  

I vår energiforskning er vi opptatt av regulering av det europeiske kraftmarkedet, og hvordan energisektoren svarer på reguleringer. Energiselskapers miljø- og samfunnsansvar (CSR) er del av dette.