Europeisk energi- og miljøpolitikk. Norsk vindkraft anlegg. Foto: Jarle Aasland
 • EUs klimapolitikk  
 • Europeisk energi- og miljøpolitikk 
 • Europeisk utvikling av fornybar energi og betydning for Norge 
 • Europeisk CO2-kvotehandel og karbontoll 
 • Europeisk politikk og regulering av energimarkeder og energiteknologi 
 • Energiselskapers miljøstrategier 
 • Staters samarbeid om forurensning på tvers av landegrenser, marine spørsmål og biologisk mangfold 
   

FNI forsker på miljø- og energipolitikk i Europa og i EU. Vi forsker på politikkutvikling og -iverksetting, fornybar energi i forholdet mellom EU, europeiske stater og Norge, i organisasjoner og selskaper. Vi er opptatt av å forstå EUs klimapolitikk, EUs kvotehandelssystem og politikk knyttet til energieffektivitet. Andre viktige felter er forurensing på tvers av landegrenser, og marine spørsmål.  

I vår energiforskning er vi opptatt av regulering av det europeiske kraftmarkedet, og hvordan energisektoren svarer på reguleringer. Energiselskapers miljø- og samfunnsansvar (CSR) er del av dette.  

FORSKERE

 • PhD-stipendiat
  +47 97487413

  E-post

  ehmatthiasen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 41277416

  E-post

  jwettestad@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 67111900

  E-post

  cbanet@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Juniorforsker
  +47 46481387

  E-post

  gopsahl@fni.no
  Vis E-post

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer