Havrett og havpolitikk.
Havrett og havpolitikk. Satellittfoto av Grønlands kyst. Foto: NASA, bearbeidet av Rawpixel. Wikimedia commons.
 • Havrett, marine spørsmål og marin jurisdiksjon 
 • Regionale marine spørsmål
 • Sjøtransport og miljøvern
 • Havforurensing og spørsmål om ballastvann
 • Internasjonal fiskeri- og hvalfangstforvaltning
 • Ulovlig, uregulert og urapportert (UUU) fiske
   

Vi forsker på internasjonalt samarbeid og forvaltning knyttet til havforurensing, vern av havet, sjøsikkerhet (å forhindre ulykker til sjøs), fiskeri og hvalfangst. FNI har særlig regional kompetanse på Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Adriaterhavet og Sørishavet. 

FNI har arbeidet med marine spørsmål helt siden instituttets begynnelse i 1958. De seneste 25 årene har vi igangsatt en rekke internasjonale forskningsprosjekter knyttet til havrett og havforvaltning. Vår forskning spenner bredt – fra tradisjonelle temaer som shipping og fiskeriforvaltning til aktuelle temaer som havnivåstigning og bærekraftig havbruk.  

Innenfor temaet havrett jobber FNI-forskere med å studere drivkreftene bak havrettens utvikling, hvordan stater praktiserer havretten, hva slags rolle internasjonale institusjoner spiller, og hva slags beslutninger de tar.  

Vi forsker på hva slags rolle og betydning internasjonale domstoler og tribunaler har, og hvordan havretten virker sammen med eller mot andre deler av folkeretten og andre internasjonale reguleringer. Vi studerer nye temaer som bioprospektering (utnytting av genetiske ressurser til medisin og industri), og utfordringene utformingen til havretten møter når spørsmål som havnivåstigning og andre nye hendelser knyttet til klimaendringene dukker opp. Det at vi er på vei inn i en ny geologisk epoke – Antropocen – kan bidra til paradigmeskifter også innen havretten.  

FNI har også forskningsprosjekter knyttet til fiskeri- og havbruksforvaltning og maritim sikkerhet.  

FORSKERE

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 99716657

  E-post

  mllarsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 47620029

  E-post

  ishvinden@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478477

  E-post

  dvidas@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +1 6123870521

  E-post

  pcullen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97581824

  E-post

  fnilssen@nord.no
  Vis E-post
 • Gjesteforsker
  +47 67111900

  E-post

  tmeyer@fni.no
  Vis E-post
 • Masterstudent
  +47 47480680

  E-post

  eesanne@fni.no
  Vis E-post

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer