Polar og russisk politikk. Båt foran arktisk isfjell. Foto: Nikolaj Bock/Norden.org
 • Norsk-russiske forbindelser 
 • Politikk og forvaltning i nordområdene 
 • Miljø, energi, fiskeri og havrett 
 • Arktisk og antarktisk samarbeid 
 • Arktisk råd 
 • Sikkerhetspolitikk i nordområdene 
 • Kina i Arktis, EU i Arktis, Russland i Arktis, USA i Arktis 
 • Miljø- og ressursforvaltning i Russland 
 • Russisk identitet 
   

Norsk politikk og norsk-russiske forhold i nordområdene er et viktig forskningsområde for FNI-forskningen, med vekt på miljø, energi, fiskeri, sjøtransport, helse, sikkerhet og juridiske spørsmål.  

Både forskning på folkeretten og på politisk samarbeid i Arktis, og forskning på politikk og ressursforvaltning i det nordlige Russland har dype røtter ved Fridtjof Nansens Institutt.  

Vi forsker på føderal russisk politikk knyttet til miljø, klima, energi og fiskeri, men også utviklingen i ulike russiske regioner og post-sovjetiske stater.  

Vi forsker på internasjonalt samarbeid og politiske prosesser knyttet til Arktisk. De seneste årene har asiatiske lands interesse for Arktis blitt et viktig forskningsfelt.  

FORSKERE

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer