Polar og russisk politikk

Norsk politikk og norsk-russiske forhold i nordområdene er et viktig forskningsområde for FNI-forskningen, med vekt på miljø, energi, fiskeri, sjøtransport, helse, sikkerhet og juridiske spørsmål.  

Både forskning på folkeretten og på politisk samarbeid i Arktis, og forskning på politikk og ressursforvaltning i det nordlige Russland har dype røtter ved Fridtjof Nansens Institutt.  

Vi forsker på føderal russisk politikk knyttet til miljø, klima, energi og fiskeri, men også utviklingen i ulike russiske regioner og post-sovjetiske stater.  

Vi forsker på internasjonalt samarbeid og politiske prosesser knyttet til Arktisk. De seneste årene har asiatiske lands interesse for Arktis blitt et viktig forskningsfelt.  

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer