Polar og russisk politikk. Båt foran arktisk isfjell. Foto: Nikolaj Bock/Norden.org
 • Norsk-russiske forbindelser 
 • Politikk og forvaltning i nordområdene 
 • Miljø, energi, fiskeri og havrett 
 • Arktisk og antarktisk samarbeid 
 • Arktisk råd 
 • Sikkerhetspolitikk i nordområdene 
 • Kina i Arktis, EU i Arktis, Russland i Arktis, USA i Arktis 
 • Miljø- og ressursforvaltning i Russland 
 • Russisk identitet 
   

Norsk politikk og norsk-russiske forhold i nordområdene er et viktig forskningsområde for FNI-forskningen, med vekt på miljø, energi, fiskeri, sjøtransport, helse, sikkerhet og juridiske spørsmål.  

Både forskning på folkeretten og på politisk samarbeid i Arktis, og forskning på politikk og ressursforvaltning i det nordlige Russland har dype røtter ved Fridtjof Nansens Institutt.  

Vi forsker på føderal russisk politikk knyttet til miljø, klima, energi og fiskeri, men også utviklingen i ulike russiske regioner og post-sovjetiske stater.  

Vi forsker på internasjonalt samarbeid og politiske prosesser knyttet til Arktisk. De seneste årene har asiatiske lands interesse for Arktis blitt et viktig forskningsfelt.  

FORSKERE

 • Seniorforsker
  +47 47330349

  E-post

  ao@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 92518517

  E-post

  elamazhapov@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 99796020

  E-post

  ghonneland@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90021931

  E-post

  svr@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90123004

  E-post

  ojensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47480167 / +43 699 10198737

  E-post

  araspotnik@fni.no
  Vis E-post
 • Direktør
  +47 67111900

  E-post

  ibneumann@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 90526312

  E-post

  akjorgensen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +358 50 530 1665

  E-post

  akorppoo@fni.no
  Vis E-post
 • Forskningsleder for hav og polare spørsmål
  +47 99038286

  E-post

  pskedsmo@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 47620029

  E-post

  ishvinden@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97581824

  E-post

  fnilssen@nord.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +45 27245917

  E-post

  cprip@fni.no
  Vis E-post
 • Masterstudent
  +47 47480680

  E-post

  eesanne@fni.no
  Vis E-post
 • Masterstudent
  +47 47131700

  E-post

  ozhang@fni.no
  Vis E-post

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer