Klimapolitikk. Goliat-plattformen utenfor Hammerfest. Foto: Peter Tubaas, ABB
 • Internasjonale klimaforhandlinger  
 • Klimapolitikk 
 • Energipolitikk 
 • Klimapolitikk i EU, europeiske land, Kina, Russland, USA og Norge 
 • Klimaendringer og klimatilpasning 
 • Kvotehandel og karbontoll 
 • Vindkraft og annen fornybar energi  
 • Det grønne skiftet og lavutslippssamfunnet 
   

Ved FNI forsker vi på internasjonale klimaforhandlinger i og utenfor FN. Vi følger klima- og energipolitikken til sentrale land, samt politikk knyttet til klimatilpasning.  

FNI har lenge fulgt og analysert de internasjonale klimaforhandlingene i FN (UNFCCC), så vel som utviklingen av nasjonal og regional klimapolitikk. 

I samarbeid med internasjonalt ledende forskningsinstitutter forsker vi på klimapolitikken til sentrale land som EU, Kina, Russland og USA. Vi ser på hvordan de utformer og iverksetter hjemlig politikk og på hva slags rolle de spiller i internasjonale forhandlinger. Norsk klimapolitikk er også sentralt i vår forskning.  

Vi forsker også på energipolitikk, ofte med en sterk forbindelse til klimapolitikk.  
 

FORSKERE

 • Seniorforsker
  +47 92696167

  E-post

  amoe@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 99242512

  E-post

  gheggelund@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92290372

  E-post

  irv@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 41277416

  E-post

  jwettestad@fni.no
  Vis E-post
 • PhD-stipendiat
  +47 922 50 208

  E-post

  kktaranger@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48052768

  E-post

  tjevnaker@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 92016644

  E-post

  thinderberg@fni.no
  Vis E-post
 • Assisterende direktør / Forskningsleder for klima og energi
  +47 97540217

  E-post

  lhgulbrandsen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 48074508

  E-post

  poeikeland@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker emeritus
  +47 97073042

  E-post

  sandresen@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +358 50 530 1665

  E-post

  akorppoo@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478351

  E-post

  osstokke@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 47478477

  E-post

  dvidas@fni.no
  Vis E-post
 • Forsker
  +47 93419569 / 47476821

  E-post

  istensdal@fni.no
  Vis E-post
 • Seniorforsker
  +47 97168296

  E-post

  jbskjaerseth@fni.no
  Vis E-post
 • Masterstudent
  +47 67111900

  E-post

  ahsmeby@fni.no
  Vis E-post
 • Juniorforsker
  +47 46481387

  E-post

  gopsahl@fni.no
  Vis E-post
 • Masterstudent
  +47 98110368

  E-post

  abpedersen@fni.no
  Vis E-post

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer