Klimapolitikk. Goliat-plattformen utenfor Hammerfest. Foto: Peter Tubaas, ABB
  • Internasjonale klimaforhandlinger  
  • Klimapolitikk 
  • Energipolitikk 
  • Klimapolitikk i EU, europeiske land, Kina, Russland, USA og Norge 
  • Klimaendringer og klimatilpasning 
  • Kvotehandel og karbontoll 
  • Vindkraft og annen fornybar energi  
  • Det grønne skiftet og lavutslippssamfunnet 
     

Ved FNI forsker vi på internasjonale klimaforhandlinger i og utenfor FN. Vi følger klima- og energipolitikken til sentrale land, samt politikk knyttet til klimatilpasning.  

FNI har lenge fulgt og analysert de internasjonale klimaforhandlingene i FN (UNFCCC), så vel som utviklingen av nasjonal og regional klimapolitikk. 

I samarbeid med internasjonalt ledende forskningsinstitutter forsker vi på klimapolitikken til sentrale land som EU, Kina, Russland og USA. Vi ser på hvordan de utformer og iverksetter hjemlig politikk og på hva slags rolle de spiller i internasjonale forhandlinger. Norsk klimapolitikk er også sentralt i vår forskning.  

Vi forsker også på energipolitikk, ofte med en sterk forbindelse til klimapolitikk.  
 

FORSKERE

BØKER

Vis mer

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer